Escola Gremial d'Instal.ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona

Carnets d'Instal┬Ělador Autoritzat

CARNET INSTAL. TERMIQUES EN EDIFICIS (ITE) (SP)
CODI: CN03SP

Objectius:
Curs destinat a la formació d'instal·ladors per a la obtenció del Carnet d'Instal·lador de calefacció, climatització, A.C.S i gassos fluorats de - 3Kg..

Desenvolupament:
Inici del curs segons inscripcions
Lliurament de documentació tècnica
Curs teòric i pràctic
Avaluació final, control d'assistència i diploma acreditatiu
Taxes de examen incloses.


Horari i durada total del curs:
Segons convocatòria de 19:00 a 22:00.

Programa:
1.- Repàs de conceptes bàsics de física.
2.- Càlcul d'instal·lacions de calefacció.
3.- Tipologia de instal·lacions de calefacció.
4.- Producció d'aigua calenta sanitària ACS.
5.- Conceptes bàsics sobre corrosió.
6.- Acondicionamient d'aire.
7.- Instal·lacions amb alimentació per combustibles líquids.
8.- Normativa vigent R.I.T.E.
9.- Manipulació d'equips amb gasos fluorats -3 Kg segons REAL DECRET 115/2017.