Escola Gremial d'Instal.ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona

NOTÍCIES

Taula de titulacions necessàries per l'obtenció del Carnet de Instal·lacions Tèrmiques en edificis(RITE)