Escola Gremial d'Instal.ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona

NOTÍCIES

Taula de titulacions per fer el registre de instal┬Ěladors autoritzats en la Secretaria de Telecomunicacions de Tipus A, B y C.